习题精炼

Part 1

image.png

解:

x=at2,y=bt2,消去t得y=bx/a为直线运动,vx=dx/dt=2at,vy=dy/dt=2bt,所以物体做变速直线运动。

答案:B

Part 2

image.png 这一题因为印刷体问题看看就好。

速度是位矢对时间的一阶导数,加速度是速度对时间的一阶导数。

答案:D

Part 3

image.png

解:

答案:A

Part 4

image.png

解:

Part 5

image.png

解:

Part 6

image.png

解:圆周运动的加速度分为切向加速度at和法向加速度an。

答案:D

Part 7

image.png

解:

答案:E

Part 8

image.png

解:

Part 9

image.png

解:

V风人 = V风地 + V地人 image.png

答案:C